Round 4
11 Nov 15:00 Aufkirch 1 3 : 2 1911:1909 Breitenthal 1 Breitenthal
11 Nov 15:00 Breitenthal
11 Nov 14:27 Tronetshofen-Willmatshofen 1 1 : 4 1899:1923 Amberg 1 Amberg
11 Nov 14:27 Amberg
11 Nov 13:30 Mindelau 1 3 : 2 1888:1903 Apfeltrang 1 Breitenthal
11 Nov 13:30 Breitenthal
11 Nov 13:30 Klosterlechfeld 1 2 : 3 1862:1901 Untermeitingen 1 Amberg
11 Nov 13:30 Amberg
Round 3
11 Nov 11:30 Apfeltrang 1 1 : 4 1893:1891 Aufkirch 1 Breitenthal
11 Nov 11:30 Breitenthal
11 Nov 11:30 Untermeitingen 1 2 : 3 1890:1908 Tronetshofen-Willmatshofen 1 Amberg
11 Nov 11:30 Amberg
11 Nov 10:00 Breitenthal 1 4 : 1 1897:1882 Mindelau 1 Breitenthal
11 Nov 10:00 Breitenthal
11 Nov 10:00 Amberg 1 4 : 1 1905:1866 Klosterlechfeld 1 Amberg
11 Nov 10:00 Amberg
Round 2
28 Okt 15:00 Untermeitingen 1 0 : 5 1896:1916 Aufkirch 1 Aufkirch
28 Okt 15:00 Aufkirch
28 Okt 15:00 Klosterlechfeld 1 2 : 3 1864:1906 Mindelau 1 Mindelau
28 Okt 15:00 Mindelau
28 Okt 13:30 Amberg 1 2 : 3 1896:1904 Breitenthal 1 Mindelau
28 Okt 13:30 Mindelau
28 Okt 13:30 Tronetshofen-Willmatshofen 1 3 : 2 1900:1898 Apfeltrang 1 Aufkirch
28 Okt 13:30 Aufkirch
Round 1
28 Okt 11:30 Breitenthal 1 5 : 0 1904:1852 Klosterlechfeld 1 Mindelau
28 Okt 11:30 Mindelau
28 Okt 11:30 Apfeltrang 1 1 : 4 1882:1895 Untermeitingen 1 Aufkirch
28 Okt 11:30 Aufkirch
28 Okt 10:00 Aufkirch 1 3 : 2 1924:1899 Tronetshofen-Willmatshofen 1 Aufkirch
28 Okt 10:00 Aufkirch
28 Okt 10:00 Mindelau 1 2 : 3 1884:1887 Amberg 1 Mindelau
28 Okt 10:00 Mindelau